Oferta

Misją naszej firmy jest profesjonalne wsparcie Klientów w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań outsourcingowych zapewniających prawidłowe wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wspartych własnym ośrodkiem szkoleniowym oraz wiedzą specjalistów ds. BHP oraz dziedzin pokrewnych - ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności.
 
Przyjmujemy również zlecenia jednorazowe na wykonanie czynności standardowo zawartych w pakiecie.

 
W naszej ofercie:

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP i PPOŻ
 • Postępowanie powypadkowe
 • Kontrole BHP i PPOŻ
 • Opracowanie instrukcji BHP, GMP, GHP, HACCP, P.POŻ
 • Obsługa dużych zakładów produkcyjnych i małych przedsiębiorstw
 • Organizacja pomiarów środowiska pracy
 • Dobór środków indywidualnej ochrony
 • Pomoc w wykonaniu nakazów PIP i PIS
 • Współpraca z innymi firmami BHP (jako podwykonawca)
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Obsługa w języku polskim i angielskim
 • Wdrożenie systemu HACCP

 

W zakres usług PPOŻ wchodzą działania oparte o przepisy budowlane oraz ochrony przeciwpożarowej:

 • prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych (dla Pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – Art 209 &1 ust.2 Kodeksu Pracy)
 • doradztwo w zakresie obowiązujących wymogów Prawa Pracy nałożonych na Pracodawców
 • wdrażanie wymogów przeciwpożarowych
 • opinie i ekspertyzy
 • badanie przyczyn powstania pożarów
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • kontrola i nadzór budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • sporządzanie planów ewakuacyjnych
 • przegląd oraz konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji

 

 

 

SZKOLENIA BHP 

 

 

GRUPA DOCELOWA

1

szkolenie BHP wstępne - instruktaż ogólny

 

wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy 

2

okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

3

okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

 

pracownicy administracyjno-biurowi, w tym także pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4

okresowe dla stanowisk robotniczych

 

osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych

5

okresowe dla stanowisk inżynieryjno-technicznych

 

projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni

6

metodyka prowadzenia szkoleń wstępnych BHP, w tym instruktaży stanowiskowych

 

pracodawcy oraz kadra kierownicza odpowiedzialna za przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych na stanowiskach pracy

 

 

Zapraszamy do kontaktu.